Câu hỏi thường gặp về digiRunner APIM

Câu hỏi thường gặp về digiRunner APIM 1. Quyền nền tảng Chúng tôi có các bộ phận quản trị và phát triển API khác nhau. Tôi có thể tách các cấp độ phân quyền không? digiRunner có hỗ trợ nền tảng tổ chức theo cấu trúc. Bạn có thể dễ dàng thiết lập hệ thống […]

Kịch bản quản lý API

Kịch bản quản lý API (API Management) Trong các kịch bản APIM sau đây, bạn sẽ có thể hiểu 14 tính năng quản lý API phổ biến và hữu ích nhất mà digiRunner có thể mang lại lợi ích cho bạn và tổ chức của bạn. Các cách sử dụng này nhằm hướng dẫn bạn […]