TPIsoftware

Tài liệu

nền tảng quản lý API cấp doanh

digiRunner là một nền tảng quản lý dịch vụ API cấp độ doanh nghiệp hỗ trợ một kiến trúc OpenAPI 100%. Việc phát triển, triển khai và giám sát tất cả các API trên một nền tảng đơn lẻ. digiRunner tích hợp phát triển, thiết kế, phát hành triển khai, quản lý giám sát các API và tích hợp hệ thống để tăng sự sáng tạo và chất lượng quản lý giữa các hệ sinh thái một cách hiệu quả.

Nền tảng Tích hợp Nhật ký một cửa

digiLogs tích hợp log data từ nhiều hệ thống, loại bỏ những rắc rối của việc tìm kiếm từng file log riêng lẻ; hỗ trợ quản lý khối lượng lớn log data với một nền tảng quản lý tập trung. digiLogs cũng cung cấp chức năng tìm kiếm giúp bạn tìm ra vấn đề chính xác và nhanh chóng cũng như có các biểu đồ phân tích trực quan mà từ đó các file log có thể được theo dõi và quản lý dễ dàng.