Câu hỏi thường gặp về digiRunner APIM

1. Quyền nền tảng

Chúng tôi có các bộ phận quản trị và phát triển API khác nhau. Tôi có thể tách các cấp độ phân quyền không?

digiRunner có hỗ trợ nền tảng tổ chức theo cấu trúc. Bạn có thể dễ dàng thiết lập hệ thống phân cấp dựa trên nhu cầu của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thiết lập quyền hạn và vai trò để quản lý ở mỗi cấp độ.

2. API Proxy

Làm cách nào để quản lý các API của tôi được lưu trữ trong các Máy chủ AP khác nhau?

digiRunner cung cấp Dịch vụ ủy quyền API. Bạn có thể đăng ký các API của mình với digiRunner thông qua url API (http / https). Hoặc bạn có thể đăng ký các API của mình thông qua tài liệu Swagger cho digiRunner và ủy quyền cho digiRunner xử lý hệ thống proxy và hệ thống quản lý chung.

3. Mã hóa API

Tôi có thể mã hóa các API của mình mà không cần thêm nỗ lực mã hóa trên chương trình phụ trợ không?

Có, bạn có thể thêm JWE / JWS vào API của mình thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên digiRunner. Bên cạnh đó, danh sách API cho phép bạn kiểm tra xem các API có mã hóa JWE / JWS hay không.

4. Công tắc API (Bật / Tắt)

Tôi có thể tắt API của mình vì lo ngại về bảo mật hoặc API không còn cần thiết nữa không?

Thật dễ dàng. Bạn có thể bật hoặc tắt API thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trên digiRunner.

5. Nhóm API và Quản lý Khách hàng

Các API của tôi có các cấp độ bảo mật khác nhau; tôi có thể nhóm các API cùng loại không?

Có, digiRunner cung cấp tính năng nhóm API. Bạn có thể đặt các API cùng loại hoặc cùng cấp độ bảo mật vào một nhóm. Bên cạnh đó, Bạn có thể ủy quyền nhóm API cho các ứng dụng khách API của mình cùng một lúc thay vì từng người một.

6. Chuyển đổi định dạng

Các API của tôi có các định dạng khác nhau, chẳng hạn như XML. Tôi có thể nhập (đăng ký) các API vào digiRunner và giao cho digiRunner tiếp quản proxy không? Ngoài ra, Tôi có thể chuyển đổi định dạng API như XML sang JSON không?

Có. Bất kể định dạng API của bạn là gì, bạn có thể đăng ký chúng với digiRunner làm proxy API, miễn là chúng có giao thức http (http / https). Ngoài ra, digiRunner API Composer cho phép bạn thực hiện chuyển đổi định dạng chẳng hạn như XML sang Json.

7. Kết nối hệ thống phụ trợ (backend)

Tôi muốn kết nối với các hệ thống backend của mình, nhưng phải mất thời gian và nỗ lực viết mã để phát triển các API. DigiRunner có thể giúp gì không?

Có. Trình soạn thảo API digiRunner cung cấp các nút chức năng đa dạng cho phép bạn tạo API để kết nối với các hệ thống backend của bạn, chẳng hạn như MQ và SAF RFC. Với digiRunner API Composer, bạn có thể dễ dàng kéo và thả nút chức năng để tạo API.

8. Phân quyền API

Làm cách nào để đảm bảo rằng API proxy đang hoạt động bình thường?

Có. digiRunner cung cấp các phương thức phân quyền API sau:
- Công cộng
- Khóa API
- Oauth2.0 (Client Credential / Password / Auth Code / Implicit) Bên cạnh đó, các cài đặt có thể được thực hiện dễ dàng thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên digiRunner.

9. Kiểm thử API

Làm cách nào để đảm bảo rằng API proxy đang hoạt động bình thường?

Bạn có thể kiểm tra API Proxy bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên digiRunner. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xác thực url API thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên digiRunner.

10. Báo cáo thống kê API

Làm cách nào để biết API nào phổ biến nhất và khách hàng nào gọi API nhiều lần nhất?

digiRunner có báo cáo thống kê API. Bạn có thể xem biểu đồ xu hướng sử dụng API hoặc nhật ký API thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên digiRunner. Ngoài ra, bạn có thể xuất báo cáo thành tệp CSV.

11. Nhật ký truy xuất API

Khi xảy ra lỗi với một trong các truy xuất API; tôi có thể kiểm tra nhật ký truy xuất API không?

Có, Bạn có thể kiểm tra chi tiết nhật ký truy xuất API thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên digiRunner.

12. Bảo mật API Proxy

Có an toàn khi để digiRunenr tiếp quản API Proxy không?

Có! digiRunner cung cấp bảo vệ WAF, kiểm soát lưu lượng và liên kết IP.

13. Trang quản trị API & Phát hành API

Làm cách nào tôi có thể chia sẻ API của mình với các đối tác bên trong và bên ngoài?

Bạn có thể phát hành các API của mình lên Cổng thông tin API và thiết lập trạng thái phát hành (nội bộ / bên ngoài) để các đối tác của bạn (API của Khách hàng) có thể tìm kiếm các API mà họ cần và yêu cầu ủy quyền.

14. Trang quản lý API

Tôi có thể quản lý qua trang quản trị API không?

Có, bạn có thể quản lý các tính năng sau của trang quản trị API thông qua bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
- Chủ đề API (APItheme)
- Câu hỏi thường gặp (FAQ)
- Về chúng tôi (About us)
- Sơ đồ trang web (SiteMap)
- Sự thông báo (Announcement)
- Cài đặt Swagger (Swagger Settings)