Xây dựng chiến lược API doanh nghiệp của bạn với digiRunner

digiRunner
Sách trắng quản lý API

Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn cầu. Trước xu thế mới, chiến lược API mang đến cho doanh nghiệp những mô hình kinh doanh mới như thế nào? “Sách trắng digiRunner” sẽ khám phá các khía cạnh đa dạng từ hệ sinh thái API đến các ứng dụng doanh nghiệp, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về quản lý API.

Tải ngay
Sách trắng về quản lý API
Muốn cập nhật các xu hướng quản lý API mới nhất? Tải xuống sách trắng ngay bây giờ!
digiRunner APIM White Paper 2021 _vn_01
Trong báo cáo chính thức này, bạn sẽ hiểu rõ:
  • Tính cấp thiết của quản lý API: các chiến lược API quan trọng cần áp dụng
  • Cách nền tảng quản lý API phù hợp với nhu cầu sử dụng API của bạn
  • Cách nền tảng quản lý API thúc đẩy giao tiếp và đổi mới của công ty
Muốn cập nhật các xu hướng quản lý API mới nhất? Tải xuống sách trắng miễn phí!
Về digiRunner
digiRunner là một nền tảng quản lý API cấp doanh nghiệp tuân thủ 100% với Đặc tả OpenAPI (OAS). Nó kết nối các API hiện có và hỗ trợ nhiều định dạng API, cung cấp các công cụ quản lý vòng đời API hoàn chỉnh. digiRunner hỗ trợ quản lý bảo mật thông tin, quản lý giám sát, truy cập và kiểm soát quyền hạn, quản lý bảo mật giao dịch và xử lý dữ liệu lớn với các báo cáo phân tích đa dạng, đảm bảo quản lý API hiệu quả và đơn giản.

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn. Cảm ơn bạn!

Bạn sẽ sớm nhận được email xác nhận kèm theo liên kết tải xuống “Sách trắng về quản lý API digiRunner”.

Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác của bạn trước; nếu email vẫn không được gửi đến hộp thư đến của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: service@tpisoftware.com.