Ví dụ quản lý tình huống Logs

Ví dụ quản lý tình huống Logs Trong ví dụ tình huống quản lý Logs này, bạn sẽ tìm hiểu 12 kiểu ví dụ nhu cầu chức năng quản lý Logs thường gặp trong tổ chức từ 3 khía cạnh chính (cài đặt thiết lập, giám sát, truy vấn), dựa vào các tình huống minh […]

Câu hỏi thường gặp về quản lý nhật ký

Câu hỏi thường gặp về quản lý nhật ký Phần 1: Cài đặt triển khai Kiểm soát truy cập Hỏi: Chúng tôi có thể định cấu hình các cấp độ truy cập khác nhau để sử dụng digiLogs cho nhân viên có “vị trí công việc khác nhau” và “chức năng công việc khác nhau” […]

digiLogs Sách trắng về quản lý nhật ký một cửa

Tận dụng dữ liệu nhật ký để có thông tin chi tiết về doanh nghiệp Sách trắng về quản lý nhật ký một cửa Các chiến lược quản lý nhật ký đã nổi lên như những động lực chính cho các doanh nghiệp để đáp ứng với xu hướng số hóa toàn cầu. Giải quyết […]

Sách trắng quản lý API digiRunner năm

Xây dựng chiến lược API doanh nghiệp của bạn với digiRunner digiRunner Sách trắng quản lý API Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn cầu. Trước xu thế mới, chiến lược API mang đến cho doanh nghiệp những mô hình kinh doanh mới như thế nào? “Sách […]

Câu hỏi thường gặp về digiRunner APIM

Câu hỏi thường gặp về digiRunner APIM 1. Quyền nền tảng Chúng tôi có các bộ phận quản trị và phát triển API khác nhau. Tôi có thể tách các cấp độ phân quyền không? digiRunner có hỗ trợ nền tảng tổ chức theo cấu trúc. Bạn có thể dễ dàng thiết lập hệ thống […]

Kịch bản quản lý API

Kịch bản quản lý API (API Management) Trong các kịch bản APIM sau đây, bạn sẽ có thể hiểu 14 tính năng quản lý API phổ biến và hữu ích nhất mà digiRunner có thể mang lại lợi ích cho bạn và tổ chức của bạn. Các cách sử dụng này nhằm hướng dẫn bạn […]