Ví dụ quản lý tình huống Logs

Ví dụ quản lý tình huống Logs Trong ví dụ tình huống quản lý Logs này, bạn sẽ tìm hiểu 12 kiểu ví dụ nhu cầu chức năng quản lý Logs thường gặp trong tổ chức từ 3 khía cạnh chính (cài đặt thiết lập, giám sát, truy vấn), dựa vào các tình huống minh […]

Câu hỏi thường gặp về quản lý nhật ký

Câu hỏi thường gặp về quản lý nhật ký Phần 1: Cài đặt triển khai Kiểm soát truy cập Hỏi: Chúng tôi có thể định cấu hình các cấp độ truy cập khác nhau để sử dụng digiLogs cho nhân viên có “vị trí công việc khác nhau” và “chức năng công việc khác nhau” […]

digiLogs Sách trắng về quản lý nhật ký một cửa

Tận dụng dữ liệu nhật ký để có thông tin chi tiết về doanh nghiệp Sách trắng về quản lý nhật ký một cửa Các chiến lược quản lý nhật ký đã nổi lên như những động lực chính cho các doanh nghiệp để đáp ứng với xu hướng số hóa toàn cầu. Giải quyết […]